Onze Familie Historie

Genealogie van de Familie Gladdines

Print Voeg bladwijzer toe

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 400

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 (vue 142527) P/ Pierre Salacroux GPM M/ Jeanne Glédines de Teyssieu GLEDINES, Jeanne (I1389)
 
2 (vue 173/527) P/ Jean Rodes(?) M/ Espérie Roubert GLEDINES, Espérie (I1390)
 
3 (vue 269/527) P/ Antoine Labrousse de Calviac M/ Jeanne Teuléry de Comiac GLEDINES, Antoine (I1394)
 
4 (vue 277/527) P/ Jean Mazet de Teyssieu M/ Marie ? de Calviac GLEDINES, Marie (I1395)
 
5 /P Jean Valade /M Catherine Anguirande GLEDINES, Catherine (I1804)
 
6 10 november 1740 : Huwelijkse voorwaarden (met Jean FRAISSY) - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, Frankrijk
Contract voor mij Boussaroque, Aurillac:
-Dubbel huwelijk.
- Jean Fraissy, die met Marie Molé gaat trouwen, heeft 450# in eigen zak gestoken, die hij heeft betaald aan Marie Molé, zijn toekomstige echtgenote
- Als bruidsschat voor zijn zoon en toekomstige echtgenoot betaalde hij dezelfde som van 450# aan Molé.
- Jean Fraissy vader, reserveert zijn andere goederen om zijn andere kinderen uit het eerste huwelijk te legitimeren
- voornoemde Marie Molé ten gunste van het huwelijk van haar dochter, Marguerite Gladines, haar de helft van al haar goederen met de helft van de lasten en schulden heeft gegeven en vruchtgebruiker van haar goederen is gebleven, met de verplichting, indien hij weduwnaar wordt, dat haar toekomstige echtgenoot haar dochter en haar echtgenoot in zijn huis onderhoudt,
- Guy Molé, Marie's broer, kreeg 300 # in afwachting van betaling. 
Gezin: Jean FRAISSY / Marguerite GLADINES (F1640464951)
 
7 13 Fructidor An 11??? GLEDINES, Jeanne dite Anne (I1378)
 
8 18 april 1729 : Will - prantignac - Roannes, 15220, Cantal, Auvergne, FRANKRIJK
Bronnen: testament - jeanne gladines 18-04-1729 roannes saint mary - Het jaar duizend zevenhonderd negenentwintig en de achttiende van april na de middag in het dorp Prantignac. Het jaar duizend zevenhonderd negenentwintig en achttien april na de middag in het dorp Prantinhac parochie ROANNES en huis van Jeanne GLADINES weduwe van Guillaume VIDAL brouwer was aanwezig de genoemde Jeanne GLADINES in haar bed en aangevallen door een lichamelijke ziekte echter in haar goede verstand, oordeel en perfecte geheugen, die na het ontvangen van de nodige sacramenten vroeg de pastoor van ROANNES ondergetekende te willen nemen, in de afwezigheid van een notaris, haar testament en laatste wil op de wijze [? Bij ontstentenis van een notaris heeft zij ondergetekende pastoor verzocht haar testament en laatste wilsbeschikking op de volgende wijze op te maken ... om processen en geschillen te vermijden die zouden kunnen ontstaan tussen haar kinderen en andere rechthebbenden op haar goederen.
Bovendien legateerde zij aan de kerk van ROANNES de betaling van dertig lage missen en drie pond ter ere van Sint-Barbe voor het opdragen van eveneens lage missen, en legateerde zij aan Anne Vidal, haar wettige dochter en die van de overleden Guillaume Vidal, de som van zevenhonderd pond voor alle vaderlijke en moederlijke rechten, betaalbaar als volgt: honderd pond bij haar huwelijk of meerderjarigheid en zestig pond [? Bovendien heeft zij hem een eikenhouten en kersenhouten kist gegeven die op slot gaat en een kleine eikenhouten kist die ook op slot gaat, die genoemde Anne Vidal gewoon is te gebruiken, en tegelijkertijd heeft zij haar gegeven wat zich in genoemde kist en in genoemde kist bevindt, plus dat zij hem vijfendertig aunes laken heeft gegeven, half mannelijk en half vrouwelijk, en daarmee heeft zij alles uitgesloten waar zij recht op heeft. Ik ben er niet zeker van dat ik dit in de toekomst zal kunnen doen, maar ik ben er zeker van dat ik dit in de toekomst zal kunnen doen. Bovendien schonk en legateerde zij aan Guinot VIDAL, haar wettige zoon en die van wijlen Guillaume VIDAL, voor alle vaderlijke en moederlijke rechten, de som van vijfhonderd livres, betaalbaar als volgt: honderd livres bij zijn huwelijk of bij zijn meerderjarigheid, en daarna zestig livres per jaar, tot het einde van de betalingstermijn, plus zij schonk hem twintig aunes stof, half mannelijk en half vrouwelijk, samen met een kleine doos, plus zij legateerde Antoine VIDAL, haar kleinzoon, de som van tien livres. zoon de som van tien pond plus gaf de som van vijf sols aan alle andere rechthebbenden op haar goederen en op het overschot van alle en elk van haar goederen, roerende, onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen en alle handelingen van welke aard ook, die zij bij monde heeft aangewezen als haar algemene en universele erfgenaam Guillaume VIDAL, haar wettige zoon en van voornoemde Guillaume VIDAL op voorwaarde van voldoening aan de inhoud van dit testament, van verbreking, herroeping en vernietiging van alle andere testamenten en codicillen [? ...] willen dat het huidige geldig is en alle kracht heeft die het testament kan en moet hebben, gemaakt en gepasseerd op de genoemde dag, maand en jaar als boven in aanwezigheid van Antoine ROQUIER vader en de andere Antoine ROQUIER en Pierre ROQUIER. In tegenwoordigheid van Antoine ROQUIER vader en een andere Antoine ROQUIER en Pierre ROQUIER broers, alle drie inwoners van voornoemd dorp van Prantinhac, en van Jean COUCHINOUX van het dorp van La Brunie parochie van VITRAC, getuigen die werden verzocht en opgeroepen, heeft de erflater het voornoemde verzocht en onthouden, voornoemde Antoine ROQUIER en Antoine VERNIOLS ondertekenden en de anderen verklaarden dat zij van deze eis niet op de hoogte waren, voornoemde erflater zei ook dat zij van deze eis niet op de hoogte was. - archives du cantal - 121 122 222 22 T - classeur descargues 
GLADINES, Jeanne (I920)
 
9 18 augustus 1830 : Huwelijkse voorwaarden (met Jean DESCARGUES) - Aurillac, 15000, Cantal, Auvergne, FRANCE Gezin: Jean DESCARGUES / Françoise GLADINES (F1640464960)
 
10 2de huwelijk Jacques, Johanna is eerder op 24 jarige leeftijd getrouwd geweest met Cornelis Willems van den Nieuwenhuizen. Gezin: Jacques GLEDINES / Johanna VAN DEN HEUVEL (F1614514259)
 
11 7 april 1717 : WEDDING_CONTRATE (met Marie MOLÉ) - Aurillac, 15
Aangehaald in de Cts. Huwelijk - Broer van de toekomst
Guy MOLÉ

Geciteerd in het Cts Huwelijk - Broer van de toekomst
Antoine MOLÉ

Geciteerd in het Cts Huwelijk - Zwager van de toekomst
Guy GLADINES
CM Gladines Jean x Marie Molé (Sosa 179) op 7 april 1717

Het jaar 1717 en de 7e dag van de maand april in Aurillac voor de koninklijke notarissen na de middag waren aanwezig Marie Julhes weduwe van Pierre Molé Bourgeois en Marie Molé haar dochter inwoner van het dorp van Bex parochie Roannes St Marie, de genoemde dochter deed op gezag van haar moeder en aan de ene kant

Durand Gladines, Anne Souquiere zijn vrouw en Jean Gladines hun zoon inwoners van het dorp Prantinhac van dezelfde parochie, voornoemde Souquiere en voornoemde Gladines doen op gezag van hun man en vader aan de andere kant welke partijen op de huwelijksverdragen hebben gesloten,

Voornoemde Jean Gladines en Marie Molé hebben het fideicommissum * constitutie dedos? en andere conventies die volgen, teruggegeven, namelijk dat voornoemde Julhes ten gunste van het huwelijk en als gevolg van de beloften die zij heeft gedaan in het testament van voornoemde Pierre Molé, ontvangen door de heren de Boissieux, pastoors van voornoemde parochie op 29 januari 1707, heeft teruggegeven en hersteld aan Marie Molé haar dochter en voor haar aan voornoemde Jean Gladines, haar toekomstige echtgenoot, het erfdeel van de ? Sir Molé aan haar fideicomissum* door de genoemde
P2
voornoemd testament is belast met de betaling aan Guy en Antoine Molé van de andere kinderen van voornoemde Heer Molé en Julhes wettige weduwe van de rechten op de goederen van de Heer Molé die het testament en de voorwaarden ook dat voornoemde Julhes zal worden gevoed en onderhouden tijdens haar leven zowel in ziekte als gezondheid in het bedrijf door het werken door haar van haar capaciteit voor hun winst, en in geval van onverenigbaarheid zullen de genoemde echtgenoten gehouden zijn haar als alimentatie te betalen de hoeveelheid van 4 sestiers rogge en 2 sestiers boekweit, maat van deze stad, en de som van 3 livres in geld te betalen de 1/2 van zes aan het eind van de maand per jaar vanaf -- de genoemde onverenigbaarheid zal komen, en een pak kleren volgens haar toestand van drie tot drie jaar overblijvend gereserveerd voor de genoemde Julhes van wat zij heeft aan goederen van de ? Heer Molé en ook op voorwaarde van betaling aan voornoemde echtgenote van de andere schulden en lasten waaraan de erfelijkheid van voornoemde Heer Molé onderworpen is, en voornoemde Durand Gladines en Anne Souqiere zijn echtgenote hebben aan voornoemde echtgenoot, namelijk voornoemde vader Gladines de som van 200 livres en voornoemde Souquieres die van 100 livres gegeven en gevormd in aftrek van welke grondwet voornoemde zoon Jean Gladines thans van voornoemde vader Gladines en van Guy Gladines zijn oudste zoon heeft ontvangen ---.
P3
van het dorp Prantinhac de som van 100 pond waarvan hij verantwoordelijk werd gehouden, en de som van 200 pond die overbleef van de inbreng van vader en moeder, genoemde Durant en Guy Gladines en genoemde Souquiere, alle drie gezamenlijk, zonder splitsing het beloofde niet verlengen en verplicht zijn aan Jean Galdines te betalen à rato van 30 livres per jaar te beginnen op de dag van St. Barnabas van het jaar 1718 aldus overeenkomend van jaar tot jaar tot het einde van de betaling zonder rente tot het verstrijken van de termijnen en door middel van de grondwet die Jean Galdines ten gunste van zijn vader opgaf, moeder en broers op alle wettige rechten van vader en moeder en op zijn aandeel in de huwelijkswinsten van genoemde Julhe en Marie Molé, zijn dochter, dat zij op hun domein en in hun huis geen roerend vee noch landbouwwerktuigen hebben, en dat al het overige zal toebehoren aan genoemde Jean Galdines als hebbende het van zijn eigen geld gemaakt, en dat zij geen aanspraak zullen kunnen maken op enig aandeel, omdat aldus gewild en gezworen en afstand gedaan van de Durant, en Guy Gladines vader en zoon met ons hebben getekend van hetgeen vereist is, de anderen zeiden niet te weten
Ondertekend Gladines, Danguilliers, Binnes, Deboisieux, Idon notaris

fideicommissum beschikking in Romeins recht van laatste wil en testament, legaat, schenking, (niet gepasseerd voor een notaris) 
Gezin: Jean GLADINES / Marie MOLE (F1614514047)
 
12 Ad is bakker in Tholen GLADDINES, Ad (I93)
 
13 Adrie was schilder van beroep GLADDINES, Adrianus Jacobus (I99)
 
14 Akte is ondertekent door een neef die ook priester is. GLEDINES, Geraud (I1698)
 
15 Akte opgemaakt door pastoor Gearaud Gledines haar broer. Gezin: Guillaume MARTIN / Marie GLEDINES (F1691327814)
 
16 Akte opgemaakt door zijn broer Geraud die priester was GLEDINES, Antoine (I1701)
 
17 Als je bij de kinderen kijkt zie je dat er bij een paar de dubbele 'd' verschijnt, deze schrijfwijze is hoogst waarschijnlijk bij de burgelijke stand gebeurd.
Hierna blijft de schrijfwijze in Belgie met een 'd' en in Nederland met twee.

Jacobus was potmakersarbeider 
GLADINES, Jacobus (I395)
 
18 Antonia was broodbakster van beroep. GLADINES, Antonia (I327)
 
19 Arbeider GLADDINES, Christiaan (I127)
 
20 Arbeider GLADDINES, Jacobus (I168)
 
21 Arbeider GLADDINES, Jacobus (I170)
 
22 Arbeider GLADDINES, Jacobus (I171)
 
23 Arbeider GLADDINES, Petrus (I235)
 
24 Arbeider GLADDINES, Theodorus (I258)
 
25 Arbeider SOMERS, Martinus Johannes (I1082)
 
26 Arbeider GLEDINES, Andre (I1370)
 
27 Arbeider GLEDINES, Pierre (I1387)
 
28 Arbeider GLEDINES, Durand (I1435)
 
29 Arbeider (1787), wagenmaker (1793-1800) FESQ, Henry (I1303)
 
30 Arbeider op een conservenfabriek JANSSEN, Petrus Waltherus Lambertus (I756)
 
31 Arbeider, landarbeider Gezin: Jacobus GLADDINES / Maria Laurina FREDERIKS (F1614514094)
 
32 Arbeider, visser LARDENOIJ, Joannes Constantijn (I625)
 
33 Arbeider/landbouwer GLADINES, Blaise (I941)
 
34 Arbeidster MANGELAARS, Antonia (I645)
 
35 Arbeidster GLADDINES, Wilhelmina Catharina Antonia (I1081)
 
36 Archives du Lot :
M=4E489 - p 108/613 
GLEDINES, Pierre (I1376)
 
37 Bakker van beroep Gezin: Antoine GLEDINES / Antoinette BARRAT (F1679860798)
 
38 Baptism
Par : Gilibert GLEDINES cousin germain de Belmon/Comiac
Mar : Louise GLEDINES cousine germaine 
GLEDINES, Louise (I1381)
 
39 Baptism
Par : Jean GLEDINES frère du baptisé
Mar : Jeanne TEULIERES grand-mère du baptisé veuve de Jean-Marc GLEDINES de Besse/Comiac 
GLEDINES, Jeanne dite Anne (I1378)
 
40 Baptism
Par : Jean-Marc GLEDINES fils de Durand laboureur de Fages/Comiac
Mar : Toinette LATOUR soeur du baptisé du côté de sa mère 
GLEDINES, Jean Marc (I1418)
 
41 Beroep bouwkundig tekenaar GLADDINES, Petrus Franciscus Johannes Maria (I237)
 
42 Beroep broodbakker GLADDINES, Cornelis (I131)
 
43 Beroep broodbakker Gezin: Johannes GLADDINES / Johanna Petronella REIJNDERS (F1614514052)
 
44 Beroep Jan: Fotograaf GLADDINES, Johannes Cornelis (I176)
 
45 Beroep Johannes: Brood- en Banketbakker. GLADDINES, Johannes (I185)
 
46 Beroep kantoor bediende GLADDINES, Joseph Franciscus Maria (I189)
 
47 Beroep Theodoor: arbeider Gezin: Theodoor GLADDINES / Anna VAN LOON (F1614514088)
 
48 Beroep timmerman Gezin: Theodorus GLADDINES / Johanna LAROS (F1614514053)
 
49 bij haar huwelijk woonde ze 127 rue du Faubourg saint-Antoine Parijs XI

hij woonde 7 rue Guénégaud Parijs VI 
Gezin: Jean CHAMBON / Marie GLADINES (F1679486749)
 
50 Bij hun huwelijk was Jan soldaat bij het regiment stoottroepen en Jeanne kantoorbediende Gezin: Johannes Cornelis GLADDINES / Adriana SMULDERS (F1614514103)
 

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Gegevens onderhouden door Eddy Gladdines.